Senior Consultant Clinical Project Management till ett nyöppnat kontor i Lund!

SDS Life Science söker en erfaren person inom Clinical Project Management. Som konsult hos SDS är man ofta en del i ett utvecklingsprojekt. Man arbetar med olika faser inom läkemedelsutveckling och mest med nya läkemedel. Produkterna spänner över ett brett område – från biologics till småmolekyler, ATMP, etc.

Clinical Project Management (CPM) är en etablerad avdelning inom SDS Life Science. CPM-gruppens medarbetare kommer ofta in och får en central roll för framtagningen och genomförandet av det kliniska programmet hos våra kunder. CPM kan ge stöd och tillsyn som krävs för studien, inklusive att skriva protokollet och samordna dess utveckling, samt kommunicera direkt med kontraktsforskningsorganisationerna (CRO) och tillsynsmyndigheter. CPM kan agera som kliniska projektledare sida vid sida med klienten eller endast stödja specifika aktiviteter beroende på kundens verksamhet.

 

Kontoret i Lund är beläget på Medicon Village där 100-talet andra Life Science företag finns etablerade, vilket innebär en stimulerande och kreativ miljö.  Vid årets slut räknar man med att vara 4 personer och inom en 3-årsperiod ca 20 personer i Lund. Du kommer att rapportera till regionchefen som sitter i Lund, och samtidigt ha en nära kontakt med chefen för Clinical Project Management som sitter i Stockholm och med övriga kollegor inom Clinical Project Management.

Den vi söker

Vi söker en senior person med erfarenhet från ledning av hela eller delar av projekt/studier samt medical writing av studieprotokoll och/eller studierapporter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av självständigt arbete på mindre läkemedels- eller biotech företag/CRO. Du bör ha en pedagogisk läggning mot kund och därmed kunna förmedla ditt budskap och inge förtroende. Du trivs att gå utanför dina ramar samtidigt som du har en personlig och vetenskaplig trygghet. Det är en fördel om du har erfarenhet från olika terapiområden.

 

Vi ser gärna att du är en utåtriktad person som tycker det är roligt med kundinteraktioner, vilket innebär att du tillsammans med sitechefen tar initiativ till att genomföra säljmöten med både befintliga och nya kunder. Du skapar och underhåller nätverk av både befintliga och potentiella kunder. Att få arbeta mot olika bolag, indikationer och frågeställningar innebär att du hela tiden kommer att vidareutveckla din kompetens. Tänk att få vara med i början och bygga upp ett nytt lokalkontor i Lund i ett snabbt växande företag med seniora medarbetare!

 

Till denna tjänst samarbetar vi med PeakSearch Lund, ett rekryteringsföretag inom Life Science. För frågor kontakta ansvariga seniora rekryteringskonsulter Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström.

 

Ansökan och kontakt

Till denna tjänst samarbetar vi med PeakSearch Lund, ett rekryteringsföretag inom Life Science. För frågor kontakta ansvariga seniora rekryteringskonsulter Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström.

catharina.herbertsson@peaksearch.se; +46 706 15 27 72

eva.runnerstrom@peaksearch.se; +46-701 72 53 79

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida eller skicka ditt CV och personliga brev till ovanstående personer.

Om SDS Life Science

SDS Life Science är ett ledande konsultbolag i Norden helt inriktat på utveckling av läkemedel. Vårt systerbolag SDS MedteQ arbetar med medicinteknik.

 

Vårt fokus är regulatorisk vägledning, design av kliniska studieprogram och biostatistik, där vi har Sveriges tyngsta grupp utanför akademien. Vi hanterar ofta projekt som ligger i gränslandet mellan läkemedel och medicinteknik. Vår viktigaste tillgång är vår personal, där alla har lång erfarenhet av produktutveckling från läkemedels/medtech/biotech-industrin, myndigheter och/eller akademisk forskning. Vi kan därför erbjuda våra kunder ett unikt helhetskoncept bestående av både specialistkompetens och det övergripande ansvaret för vissa delar av eller alternativt ett helt projekt.

 

Bolaget är i stark växt och omsättningen har ökat med 20 - 30% årligen sedan starten 2012. Idag är antalet anställda ca 30 samt ett 20-tal underkonsulter. Huvudkontoret ligger i Stockholm och man har även kontor i Uppsala, Göteborg, Oslo och nu även Lund. I februari i år erhöll företaget certifiering till ”Great place to work”, baserad på en medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 100%.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read our cookie policy here.