Nu söker vi en ny VD med placering i Stockholm/Danderyd.

Vi söker dig som är en affärsmässig, erfaren och naturlig ledare som förstår att medarbetarnas engagemang och arbete är en nyckelfaktor för företagets framgång och fortsatta utveckling. Du har förmågan att bygga starka team och få varje medarbetare att känna sig viktig samtidigt som du inte tappar fokus på det affärsmässiga.

Du sätter ramar och är tydlig. Du kan operations och vet vikten av att strukturera, förbättra och implementera centrala processer som är tydliga och ger klarhet kring arbetssätt och dokumentation. Som VD är du föredragande under företagets styrelsemöten och rapporterar till styrelsens ordförande. SDS Life Science leds för närvarande av företagets styrelseordförande, tf VD Jens Hansson, som kommer att återgå till rollen som styrelseordförande.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Leda och utveckla företaget och dess medarbetare, inklusive företagets ledningsgrupp som består av dina direktrapporterande avdelningschefer.
 • Fullt resultatansvar.
 • Sätta mål och följa upp. Ansvarar för att roller och ansvar är tydliga.
 • Säkerställa att organisationen har affärsmässigt fokus.
 • Operational excellence. Leda arbetet med att strukturera, skapa, utveckla och säkerställa implementation av processer och arbetssätt.
 • Ansvar för att lagar och regler efterlevs.
 • Föredragande på samtliga företagets styrelsemöten. Ansvarig för analys och delaktig i framtagning av strategier samt säkerställa implementering av fattade beslut.

Kvalifikationer och egenskaper:

 • Du är en trygg och naturlig ledare som har förmågan att bygga framgångsrika team.
 • Du har både drivet att göra en stark egen insats men är samtidigt relationsinriktad.
 • Du får medarbetarna att känna sig sedda och bli sitt bästa jag både som individ och grupp. Du har stort tålamod och värdesätter interaktionen med medarbetarna. Du tydliggör mål, roller, ansvar och befogenhet.
 • Du har ett affärsmässigt fokus och har detta som ledstjärna vid beslutfattandet. Du vet när du ska delegera och när du är den som fattar besluten.
 • Du har en god analytisk förmåga som du förmår omsätta i strategier och prioriteringar.
 • Som person är du flexibel och lösningsorienterad. En lagspelare med positiv energi och prestigelöshet. Du har ett starkt intresse av att sätta dig in i kundens perspektiv och agera med ett konsultativt förhållningssätt.
 • Det är en stor fördel om du jobbat i ledande roller inom konsultverksamhet kopplat till Life Science, liksom att du har en ingående förståelse för läkemedelsbranschen i allmänhet och läkemedelsutveckling i synnerhet.

Ansök

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read our cookie policy here.