2020-03-02
Nurgul has joined SDS in 2017 as a MSc-student to do a register-based epidemiological study as part of a larger collaborative client project. In a short time, she has impressed us all with her warm personality and readiness to help.…
2020-03-01
Den 3 mars går vår intensivkurs om regulatoriska strategier av stapeln på World Trade Center, Stockholm. Schemat är helt koncentrerat på regulatory affairs från flera infallsvinklar såsom preklinik, CMC, klinik, statistik och riktar sig till personer som arbetar med utvecklingsprojekt…
2020-02-24
When Niclas joined SDS in 2017, he brought with him 10 years’ experience as a statistician working within drug development and medical research. His accumulated know-how from being engaged as a statistical leader at AstraZeneca, has formed his excellent leadership…
2020-02-19
Vi är otroligt stolta över att kunna hälsa Åsa Holmgren välkommen som SDS Principal Advisor Strategic Regulatory Affairs. Åsa har ett närmast oöverträffat track-record från strategiskt regulatoriskt arbete och läkemedelsutveckling på bolag som exempelvis Roche, AZ, Orexo och Medivir. Vi…