2017-11-21
On November 14th, SDS hosted a seminar on exit strategies for drug-development projects at KISP. Read more about the seminar at our Linkedin-page.
2017-11-03
Att beräkna hur många patienter som behövs i en studie är lätt; när studien är färdig. Då finns all information som behövs för korrekta powerberäkningar, nämligen effektstorlek och varians. I nummer 4/2017 av Pharma Industry skriver Anna Törner mer om…
2017-10-19
Karolinska Institutet Science Park, 14 november. Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget.…